Στρατηγικός Σχεδιασμός 2020-2023 Ανοιχτή Πρόσκληση για εθελοντές

Ανοιχτή πρόσκληση για εθελοντές
για το Στρατηγικό Σχεδιασμό 2020-2023
του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού

Είσαι μέλος της μεγάλης Οδηγικής παρέας  με εμπειρία, δεξιότητες, διάθεση και χρόνο να βοηθήσεις το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο και να πετύχει τους στόχους του; Αν ναι, τότε σε χρειαζόμαστε! 

Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού αναζητά εθελοντές για τη στελέχωση ομάδων εργασίας με σκοπό την ανάπτυξη και την επιτυχία των στόχων του Στρατηγικού Σχεδιασμού 2020-2023.

Οι εθελοντές αυτοί θα υποστηρίξουν την Οργάνωσή μας προσφέροντας τις δεξιότητες, τις γνώσεις, τις ιδέες, και το χρόνο τους. 

Οι ομάδες εργασίας που θα σχηματιστούν θα αποτελούν έναν πυρήνα που σε συνεργασία με την Κεντρική Διοίκηση θα υλοποιήσει το Στρατηγικό Σχεδιασμό 2020-2023. Οι τομείς με τους οποίους θα ασχοληθούν σε συνεργασία με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι: 

 • Ενεργοποίηση ενηλίκων μη ενεργών μελών και προσέλκυση νέων μελών 
 • Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις 
 • Συμμετοχή σε πλατφόρμες νέων και εκπροσώπηση 
 • Ενδυνάμωση δράσεων σε διαφορετικά επίπεδα 
 • Δημιουργία πολιτικών οργάνωσης 
 • Οικονομικά και Ακίνητη περιουσία 

Η επιλογή των εθελοντών θα γίνει με βάση τις δεξιότητες, την εμπειρία, τις γνώσεις που ο κάθε υποψήφιος θα συμπληρώσει στην αίτησή του μέσα από μια διαφανή διαδικασία, χωρίς καμία διάκριση. 

Ποιες είναι οι απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες; 

Απαιτούμενες: 

 • Δέσμευση και συνέπεια στις αρχές και στις αξίες του Οδηγισμού.  
 • Εμπειρία σε κάποια από τα προτεινόμενα θέματα των ομάδων εργασίας.
 • Κίνητρο συνεισφοράς στην υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδιασμού 2020-2023.  
 • Βασικές γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σύνδεση στο διαδίκτυο. 
 • Αποτελεσματική δουλειά σε ομάδα. 
 • Διάθεση συνεργασίας με το έμμισθο προσωπικό και το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Ο. 
 • Θετική διάθεση και ανοιχτό μυαλό. 
 • Ικανότητα δέσμευσης χρόνου (10-15 ώρες/ μήνα). 

Επιθυμητές: 

 • Σπουδές ή εμπειρία σε νέες τεχνολογίες, 
 • Σπουδές ή εμπειρία σε συγγραφή κειμένων 
 • Σπουδές ή εμπειρία σε γραφιστική 
 • Σπουδές ή εμπειρία σε εικονογραφία 
 • Σπουδές ή εμπειρία σε φωτογραφία 
 • Σπουδές ή εμπειρία σε  Επικοινωνία/Δημόσιες Σχέσεις 
 • Ψυχολόγος / Σύμβουλος ψυχικής υγείας με ειδίκευση σε παιδιά -  νέους – εφήβους  
 • Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων  
 • Νομικές σπουδές 
 • Οικονομικές σπουδές 
 • Σπουδές Πολ. Μηχανικού / Αρχιτέκτονα / Τοπογράφου / εκτιμητή γης
 • Ηλικία κάτω των 30 ετών 

Τι θα κερδίσεις; 

 • Ενδυνάμωση των δεξιοτήτων σου σε τοπικό και εθνικό επίπεδο 
 • Επιπλέον καλές πρακτικές  
 • Δια βίου μάθηση 
 • Εμπειρία συμμετοχής σε ομάδες εργασίας για το Στρατηγικό Σχεδιασμό μίας μεγάλης εθελοντικής ΜΚΟ

Διαδικασία αίτησης: 

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση μέχρι 20/10/2020.     Βρείτε την αίτηση εδώ

Οι υποψήφιοι, παρακαλούνται να έχουν τη συναίνεση του/της Τοπικού/ής Εφόρου και αυτό θα επιβεβαιωθεί κατά τη διαδικασία επιλογής των αιτήσεων. 

Αναμένουμε η διαδικασία επιλογής να ολοκληρωθεί μέχρι 20/11/2020, οπότε οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν σχετικά. 

Όλες οι πληροφορίες που θα συλλεγούν από τη διαδικασία των αιτήσεων θα παραμείνουν εμπιστευτικές τηρώντας τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση παρακαλούμε επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση volunteers@seo.gr 

Ευχαριστούμε,

Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού 2020-23

 

Εκτύπωση Αποστολή σε φίλο/η Πίσω