Τοπικό Συμβούλιο & Στελέχη

Πρόεδρος: Ιωάννης Πανταζής (έως 31/8/15)
Τοπικός Έφορος: Βουλελίκα Μαριάννα(έως 31/8/15) 


Αρχηγός Γαλαξία: Μαλαμούση Στυλιανή

Υπαρχηγός Γαλαξία: Αθανασίου Αργύριος

Βοηθός Γαλαξία: Μπαλάφα Μαρία

Αρχηγός Σμήνους: Χαρατσή Βασιλική

Υπαρχηγοί Σμήνους: Καμπούρη Αγγελική, Γεωργίου Ιωάννης

Βοηθός Σμήνους:Νταϊλιάνης Ιωάννης

Αρχηγός Ομάδας Οδηγών: Βουλελίκα Μαριάννα 

Υπαρχηγός Ομάδας Οδηγών:
Μακρής Νικόλαος

Βοηθός Ομάδας Οδηγών: Μπατζογιάννης Γεώργιος

Αρχηγός Ομάδας Μεγ.Οδηγών:Καρακάσης Νικόλαος

Υπαρχηγός Ομάδας Μεγ.Οδηγών: Βουλελίκα Μαριάννα

Βοηθοί Ομάδας Μεγ.Οδηγών: Αθανασίου Ιωάννης, Μακρής Νικόλαος

Εκτύπωση Αποστολή σε φίλο/η Πίσω