Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού

Δείτε εδώ τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου  που προέκυψε μετά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού της 12ης Σεπτεμβρίου 2020 και την συνεδρίαση συγκρότησής του σε σώμα της 13ης Σεπτεμβρίου 2020.