Ένα ευχάριστο απόγευμα με την Επιτροπή Οικονομικής Αρωγής