Εκπαίδευση στα μέσα ψηφιακής κοινωνικής δικτύωσης

Εκπαίδευση στα μέσα ψηφιακής κοινωνικής δικτύωσης (socialmedia)

και διαχείρισης του Οδηγικού ιστότοπου

Ε19-105

Ηootsuite, Boards, Buffer, Topsy, Mention, Pagealyzer, Social media metrics, Office 365, One Drive

Σου φαίνονται άγνωστες οι λέξεις  ή τις έχεις ακούσει και θέλεις να μάθεις περισσότερα γι’ αυτές και τις δυνατότητες που προσφέρουν;

Θέλεις να γνωρίζεις πώς να «ανεβάσεις» τα ΝΕΑ του Τοπικού σου Τμήματος στον Οδηγικό Ιστότοπο και πώς να επεξεργαστείς τη σελίδα του;

Θέλεις να ανακαλύψεις τις δυνατότητες του Office 365;

Δήλωσε συμμετοχή στην Εκπαίδευση στα μεσα ψηφιακής κοινωνικής δικτύωσης (socialmedia) και διαχείρισης του Οδηγικού ιστότοπου που  διοργανώνει το Τμήμα Εκπαιδεύσεων την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019 στα Κεντρικά Γραφεία του Σ.Ε.Ο. από τις 10.00 π.μ. έως τις 17.00μ.μ.

Περισσότερες πληροφορίες...