Δελτίο Τύπου "Διάλογος της Ε.Ε. με τους νέους"

Δελτίο Τύπου

1η συνεδρίαση της Εθνικής Ομάδας Διαλόγου

στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας

"Διάλογος της Ε.Ε. με τους νέους"
 

Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, συμμετέχει με εκπρόσωπό του στην Εθνική Ομάδα Διαλόγου.