Βιβλία Στελεχών

Βιβλία Στελεχών

ΒΙΒΛΙΑ ΚΛΑΔΟΥ

1. "Νέο Βοήθημα Στελεχών"

 

Το Βοήθημα αυτό αποτελεί ένα πρακτικό βοήθημα-εγχειρίδιο για το Στέλεχος, με στόχο να του δώσει απαντήσεις άμεσα, ώστε να μην χρειάζεται να ανατρέξει σε άλλο πληροφοριακό υλικό, παρά μόνο αν ζητά εμβάθυνση και περισσότερες λεπτομέρειες. 

2"Ταξίδια σε καινούργιους ουρανούς"

 

 Είναι ένα ντοσιέ για τα Στελέχη του Κλάδου Αστεριών, το οποίο περιέχει συγκεντρώσεις και ιδέες πάνω στις 6 δραστηριότητες.

3. "Αστροπαιχνίδια και άλλα Αστροκαμώματα"

 

Ένα βιβλίο με παιχνίδια και δημιουργικές ασχολίες για την ηλικία των Αστεριών.

 4. "Τα Αστέρια και η φύση"

 

Το βιβλίο «Τα Αστέρια και η Φύση» περιλαμβάνει δραστηριότητες και άλλες ιδέες,
με στόχο να γνωρίσουν τα Αστέρια την αρμονία της φύσης και να διδαχθούν το σεβασμό,
αλλά και τη φιλία για το περιβάλλον.

 5. "Παίζουμε περνάμε ωραία στην μικρή μας την παρέα"

 

Το βιβλίο αυτό είναι αφιερωμένο στο παιχνίδι και την χρήση του σαν παιδαγωγικό μέσο.

 6. "Μαζί ως την άκρη της γης" 

     

Μια σειρά 3 βιβλίων με ιδέες για συγκεντρώσεις και κατασκευές πάνω στις 6 δραστηριότητες των Αστεριών.

7. "Τα Αστέρια τραγουδάνε"

 

 Βιβλίο τραγουδιών του Κλάδου Αστεριών-υπάρχει και κασέτα

 8. Πολύπτυχο Αστεριών

 

 Είναι ένα εξάπτυχο που περιλαμβάνει τις 6 δραστηριότητες των Αστεριών.  Κάθε φορά που τα Αστέρια  κάνουν μια δραστηριότητα μπαίνει στην αντίστοιχη, ένα πολύχρωμο αστέρι.