Συνεργάτες

Συνεργάτες

 
Συνεργάτες  Κλάδου
(από τον Οργανισμό του Σ.Ε.Ο.)

Για να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη συμμετοχή και πανελλήνια εκπροσώπηση στη χάραξη της πορείας και της δράσης, οι Έφοροι Κλάδων έχουν εκτός από τους Βοηθούς τους και Συνεργάτες από όλη την Ελλάδα.

Οι Συνεργάτες

  • Συμμετέχουν στον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό δράσης, την πραγματοποίηση και αξιολόγηση του έργου του Κλάδου
  • Παίρνουν μέρος στις Συναντήσεις Συνεργατών, ενημερώνοντας τον Κλάδο για την πορεία των Ομάδων της περιοχής τους
  • Βοηθούν συμβουλευτικά και σε συνεννόηση με την Τοπική Έφορο, τα Στελέχη του Κλάδου τους στον τόπο τους
  • Συνεργάζονται με την/τον  Έφορο Περιφέρειας  της περιοχής τους σε θέματα που αφορούν τον Κλάδο τους
  • Όπου υπάρχει Υπεύθυνη/ος Κλάδου, συνεργάζονται μαζί τους, την/ον βοηθούν και την/τον στηρίζουν στο έργο τους

Επιλογή

Η Έφορος Κλάδου επιλέγει τους Συνεργάτες ανάμεσα σε:

  • Έμπειρα Στελέχη του Κλάδου, ηλικίας τουλάχιστον 20 χρονών, ενεργά ή μη
  • Aρχηγούς με Δίπλωμα, Εκπαιδεύτριες/τές, Κατασκηνώτριες/τές, πρώην Βοηθούς Εφόρου Κλάδου και πρώην Εφόρους Κλάδου
  • Άτομα εκτός Οδηγισμού με ειδικές γνώσεις και ιδιότητες για συγκεκριμένο έργο.

Θητεία

Η διάρκεια της θητείας των Συνεργατών καθορίζεται από την/ον εκάστοτε Έφορο Κλάδου και σε κάθε περίπτωση λήγει με τη λήξη της θητείας της/ου Εφόρου Κλάδου.