5 Σημεία Λειτουργίας της Ομάδας Μεγάλων Οδηγών

5 Σημεία Λειτουργίας της Ομάδας Μεγάλων Οδηγών

Στόχος του κλάδου Μεγάλων Οδηγών είναι η διαπαιδαγώγηση του εφήβου μέσα από την ζωή του στην ομάδα ώστε να γίνει ενεργός πολίτης, μέσω:

  • της παρακίνησης, στήριξης και ενίσχυσής του στη συνεχή προσπάθεια για αυτογνωσία, αυτοεκτίμηση, προσωπική ανάπτυξη και έκφραση
  • της προετοιμασίας του για το πέρασμα στην ενήλικη ζωή
    υποστηρίζοντάς  (ή παρακινώντας;) τον διαρκώς  να συμμετέχει και να αλληλεπιδρά με το κοινωνικό σύνολο
  • της δέσμευσης στην αξία της προσφοράς, «Υπηρετείν»

Σκοπός του Οδηγισμού, Οργανισμός ΣΕΟ,
Προσανατολισμοί των Μεγάλων Οδηγών, σελ. 29,
Νέοι Στόχοι για την Αρχηγό των Μεγάλων Οδηγών, σελ.16

Πώς  ο στόχος γίνεται έργο μέσα από την Ομάδα;
Πρακτικά θέλουμε  να πετύχουμε τη  μεγίστη δυνατή αυτενέργεια των ΜO/NO. Την ουσιαστική ισότιμη συμμετοχή τους στη ζωή της ομάδας, με ρόλο, με θέση, με εξέλιξη, με αυτοδιάθεση, με σεβασμό, με στήριξη.
 Αυτό γίνεται πράξη μέσα από την σωστή και συνεπή εφαρμογή των 5 σημείων λειτουργίας της Ομάδας.