Εκπαίδευση Ομάδας Μεγάλων Οδηγών

Εκπαίδευση Ομάδας Μεγάλων Οδηγών

Η Οδηγική χρονιά ξεκινά στα μέσα Σεπτεμβρίου μαζί με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Μετά την 1η συνάντηση της Ομάδας – το άνοιγμα χρονιάς – η  Ομάδα  ΜΟ (μεταξύ όποιων άλλων δράσεων) προετοιμάζει την εκπαίδευση ομάδας ΜΟ.  Οι παλιοί ΜΟ και τα Στελέχη, χωρισμένοι σε επιτροπές, την προετοιμάζουν πριν το πέρασμα. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται αμέσως μετά το πέρασμα των ΜΟ από τον κλάδο Οδηγών. Φυσικά συμμετέχει όλη η Oμάδα, με τη νέα της πια σύνθεση.

Η Eπαίδευση Ομάδας έχει Κεντρική Ιδέα, άνοιγμα, κλείσιμο, ψυχαγωγία κτλ, όπως κάθε οδηγικό διήμερο. Τα κύρια όμως μέρη του προγράμματος έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Πρόκειται για 5 εκπαιδευτικά θέματα που αφορούν τα 5 στοιχεία λειτουργίας της Ομάδας ΜΟ: το Συμβούλιο Ομάδας, τις Υπευθυνότητες, τις Επιτροπές, την Ατομική πρόοδο και τον Προγραμματισμό. Όλη η Ομάδα (πριν το πέρασμα) μοιράζεται σε 5 επιτροπές, μία για κάθε θέμα. Στις επιτροπές αυτές συμμετέχουν οι παλιοί ΜΟ και τα Στελέχη (τουλάχιστον ένα Στέλεχος σε κάθε επιτροπή θέματος). Η επιτροπή θέματος προετοιμάζει το θέμα που έχει αναλάβει και το παρουσιάζει σε όλη την Oμάδα κατά τη διάρκεια του διημέρου. Έτσι κάθε μέλος της ομάδας (εκτός από τους νέους ΜΟ) συμμετέχει (τουλάχιστον) σε μία επιτροπή θέματος, καθώς και σε κάποια προγραμματική επιτροπή (π.χ. αυτή του ανοίγματος).