Ο Προγραμματισμός

Ο Προγραμματισμός

Τι πρέπει να γνωρίζω σχετικά με τον προγραμματισμό
Τί είναι;
Προγραμματισμός είναι η ταξινόμηση ενεργειών και δραστηριοτήτων της ομάδας σε συγκεκριμένο χρόνο και από συγκεκριμένα μέλη της Ομάδας.
Ποιοί;
Συμμετέχει όλη η Ομάδα.
Πού;
Στο πλαίσιο του ΣΟ
Πότε;
Στην αρχή της κάθε τριμηνίας.
Πώς;

Βήμα 1. Στόχοι χρονιάς
Στην αρχή της χρονιάς αποφασίζονται οι στόχοι της ομάδας για την οδηγική χρονιά.
Σ’ αυτό το βήμα προσπαθούμε να συνδυάσουμε, όσο καλύτερα γίνεται, τις ανάγκες και επιθυμίες της Ομάδας και των μελών της, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες και τη δυναμική της.
Οι στόχοι χρονιάς πρέπει να εκφράζουν την Ομάδα και να απαντούν σε ερωτήματα όπως: Τί θέλει να κάνει η Ομάδα; Τί την απασχολεί; Πού θέλει να διοχετεύσει την ενεργητικότητά της;
Οι στόχοι αυτοί μπορεί να είναι ένας ή και περισσότεροι, εύκολοι ή δύσκολοι. Μπορεί να πραγματοποιηθούν είτε σε μια τριμηνία, είτε στην διάρκεια όλης της οδηγικής χρονιάς.
Αφού η Ομάδα καταλήξει στον ή στους στόχους χρονιάς, τους καταγράφει στο βιβλίο Πρακτικών, όπως επίσης και σε έναν πίνακα, ο οποίος είναι αναρτημένος στον πίνακα ανακοινώσεων, και θα βοηθήσει στην επιλογή των δραστηριοτήτων που θα προταθούν στη συνέχεια.
Πχ. στόχος χρονιάς μπορεί να είναι η ενασχόληση της Ομάδας με συγκεκριμένη θεματολογία, όπως ο Πολιτισμός, η πραγματοποίηση και η δημοσιοποίηση κάποιας έρευνας. Στόχος της Ομάδας δεν είναι να πραγματοποιήσει μια εκδρομή, στην οποία θα κάνει καταδύσεις ή κατάβαση φαραγγιού, καθώς  αυτά αποτελούν δραστηριότητες, μέσα από τις οποίες επιτυγχάνεται ο στόχος «γνωριμία με extreme sport» ή «ενασχόληση με τη φύση».

Βήμα 2. Ιδέες για Δράσεις
Τα μέλη της Ομάδας προτείνουν συγκεκριμένες ιδέες για δράσεις.
Οι ιδέες αυτές, κατά κύριο λόγο, απορρέουν από τους στόχους χρονιάς που έχουν αποφασιστεί στο βήμα 1.
Αν ο στόχος της Ομάδας είναι π.χ. η ενίσχυση του ταμείου της, θα μπορούσαν να προταθούν δράσεις όπως εργαστήρι που θα πουληθεί, πανηγύρι, πλύσιμο αυτοκινήτων, κάλαντα κτλ.
Οι παραπάνω ιδέες για δράσεις συγκεντρώνονται σε ένα δεύτερο πίνακα, ώστε να είναι στη διάθεση της Ομάδας για τα επόμενα βήματα, αλλά και για τον προγραμματισμό της δεύτερης τριμηνίας.

Βήμα 3. Ατομική Πρόοδος
Οι ΜΟ/NO. δηλώνουν τους Προσανατολισμούς και τις Ειδικεύσεις με τις οποίες θέλουν να ασχοληθούν κατά τη διάρκεια της τριμηνίας.
Οι Προσανατολισμοί και οι Ειδικεύσεις καταγράφονται σε έναν τρίτο πίνακα.

Βήμα 4. Επιλογή Δράσεων
Η Ομάδα επιλέγει τις δράσεις με τις οποίες επιθυμεί να ασχοληθεί στην τριμηνία.
Οι δράσεις συνδυάζουν τις ιδέες που έχουν εκφραστεί (βήμα 2) με την Ατομική Πρόοδο των ΜO/NO(βήμα 3)
Πχ. Μια διήμερη εκδρομή μπορεί να περιλαμβάνει πλήθος Προσανατολισμών, που να εξυπηρετούν ταυτόχρονα την οργάνωσή της.

Βήμα 5. Σχεδιασμός Τριμηνίας
Οι δράσεις που επέλεξε η Ομάδα και οι Προσανατολισμοί/ Ειδικεύσεις που σχετίζονται με αυτές, τοποθετούνται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, στον πίνακα τριμηνίας.
Λαμβάνουμε υπόψη τις δράσεις του Τοπικού Τμήματος, Τοπικές εκδηλώσεις, Τοπικές και Εθνικές εορτές, τις προτεινόμενες δράσεις της Κεντρικής Διοίκησης (Ημέρα Σκέψης, Ημέρα Οδηγισμού), το Πρόγραμμα Χρονιάς, τις Συναντήσεις του Κλάδου, κλπ. Φροντίζουμε οι δράσεις να τοποθετηθούν στην τριμηνία με τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίζεται ο απαραίτητος χρόνος για την προετοιμασία τους.

Βήμα 6. Επιτροπές
Ορίζονται οι επιτροπές που αναλαμβάνουν κάθε δραστηριότητα, και καταγράφονται στον πίνακα τριμηνίας.
Είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουν όλοι οι Μεγάλοι Οδηγοί/ Ναυτοδηγοί σε τουλάχιστον μια επιτροπή, για να μην επιβαρύνονται συνέχεια τα ίδια άτομα, αλλά και να έχουν όλοι την ευκαιρία της δουλειάς σε επιτροπή.

Βήμα 7. Αξιολόγηση τριμηνίας
Όπως γίνεται με την ολοκλήρωση κάθε δραστηριότητας, έτσι και μετά  την ολοκλήρωση κάθε τριμηνίας ακολουθεί η αξιολόγηση.
Στην αξιολόγηση τριμηνίας δεν αξιολογείται κάθε δράση χωριστά (αυτό έχει γίνει στο ΣΟ της συγκεκριμένης δράσης). Σκοπός είναι να αξιολογηθούν οι δράσεις της Ομάδας στο σύνολό τους, με άξονα το κατά πόσον έχουν καλύψει τους στόχους χρονιάς.

Και μετά...
Η Ομάδα στη Β’ και Γ’ τριμηνία, μετά την αξιολόγηση της, έχει τη δυνατότητα να επαναστοχοθετήσει, να επιλέξει με ποιούς επιμέρους στόχους θέλει να ασχοληθεί περισσότερο στη νέα τριμηνία ή να θέσει κάποιους καινούργιους αν το θεωρεί απαραίτητο (βήμα 1). Μπορεί επίσης να εμπλουτίσει τις ιδέες της (βήμα 2), ώστε να προχωρήσει στα επόμενα βήματα του προγραμματισμού.

Γιατί;

Ο Προγραμματισμός στην Ομάδα των Μεγάλων Οδηγών γίνεται για:
• Να οργανώνουμε έγκαιρα και με επιτυχία τις δράσεις, που η ίδια η Ομάδα έχει αποφασίσει.
• Να αξιοποιούμε σωστά το χρόνο, που μοιραζόμαστε με την Ομάδα μας.

Μικρά μυστικά:
• Είναι πολύ πιθανό η παραπάνω διαδικασία να χρειαστεί περισσότερες από μια συγκεντρώσεις. Σκοπός είναι ο Προγραμματισμός να είναι ολοκληρωμένος και να καλύπτει κατά το δυνατόν τους στόχους, τις ανάγκες και τις επιθυμίες των Μεγάλων Οδηγών. Αν ο Προγραμματισμός δεν ολοκληρωθεί σε μία συγκέντρωση, είναι απαραίτητο να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί στην αμέσως επόμενη συγκέντρωση, ώστε να αρχίσει στη συνέχεια να κυλά ομαλά η τριμηνία.
• Όταν ολοκληρώνεται ο Προγραμματισμός κάθε τριμηνίας, καταγράφεται σε έναν πίνακα έχοντας όλα τα στοιχεία (ημερομηνία, περιεχόμενο δράσης, επιτροπή, προσανατολισμοί), ώστε όλοι να ενημερώνονται συνεχώς. Επίσης, ο προγραμματισμός καταγράφεται στο βιβλίο Πρακτικών, στο Ημερολόγιο και στο Αρχείο της Ομάδας.
• Είναι πολύ σημαντικό το ερέθισμα το οποίο δίνεται στα μέλη της Ομάδας κατά τη διαδικασία αναζήτησης των στόχων της και των επιθυμιών. Ιδέες για ασχολίες και δραστηριότητες μπορούμε να αντλήσουμε από: το βιβλίο των Προσανατολισμών, άλλες εκδόσεις του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, εφημερίδες, περιοδικά και έντυπα της επικαιρότητας, γεγονότα από την καθημερινή ζωή, προγράμματα/ θέματα τριμηνίας της WAGGGS, το διαδίκτυο, τις ανάγκες του τόπου και των Μεγάλων Οδηγών, προβλήματα οικολογικού ενδιαφέροντος, κοινωνικά, πολιτιστικά, ιατρικά θέματα, κ.λ.π.
• Η Κατασκήνωση αποτελεί μέρος του Προγράμματος κάθε Οδηγικής  χρονιάς, και δουλεύεται με μεγαλύτερη έμφαση στην Γ’ τριμηνία.
• Ένα ισορροπημένο πρόγραμμα έχει σωστή αναλογία στα είδη συγκεντρώσεων, δεν είναι μονόπλευρο.