Σκεπτικό Εκπαίδευσης Ομάδας Μεγάλων Οδηγών

Σκεπτικό Εκπαίδευσης Ομάδας Μεγάλων Οδηγών

Επειδή η Ομάδα πρέπει
α) να αποκτήσει συνοχή με τη νέα της σύνθεση, με μία δράση που η  διαδικασία της οδηγεί κάθε μέλος της ομάδας να αποκτήσει ρόλο
β) να κάνει έγκαιρα τα πρώτα της βήματα με τη νέα της σύνθεση, για τη σωστή λειτουργία της μέσα στην οδηγική χρονιά, αξιοποιώντας και τα 5 στοιχεία λειτουργίας Ομάδας (ΣΟ, Υπευθυνότητες, Επιτροπές, Ατομική Πρόοδο, Προγραμματισμό)

η εκπαίδευση ομάδας δίνει την ευκαιρία

1. στους νέους ΜΟ
     α) να εκπαιδευτούν στον τρόπο λειτουργίας της ομάδας του κλάδου ΜΟ
     β)να ενταχθούν άμεσα και ουσιαστικά στη νέα τους ομάδα.

2. στους παλιούς ΜΟ
α) να συνειδητοποιήσουν σε βάθος τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας του κλάδου ΜΟ
β) να «υποδεχτούν» τα νέα μέλη της ομάδας.

3. στα Στελέχη
α) να δουλέψουν μαζί με τους παλιούς ΜΟ για το ξεκίνημα της ομάδας στη νέα οδηγική χρονιά
β) να εκπαιδευτούν
γ) να εκπαιδεύσουν τους ΜΟ.