Ενωμοτία

Ενωμοτία

Η Ενωμοτία μας

Κάθε παιδί όταν έρχεται σε μια Ομάδα Οδηγών γίνεται μέλος μίας Ενωμοτίας. Η Ενωμοτία είναι μια παρέα φίλων, τόσο μικρή ώστε να αισθάνεται ο καθένας ότι ανήκει σε αυτήν και τόσο μεγάλη, ώστε να κάνει θαύματα.

Η Ενωμοτία:

·        έχει 5 με 7 μέλη

·        εκλέγει τον Ενωμοτάρχη της, δηλαδή τον Οδηγό που θα είναι ο υπεύθυνος για αυτή.

·        έχει το δικό της όνομα, την παράδοση της, τον χώρο της, το υλικό της και το δικό της τρόπο ζωής

·        αποφασίζει, σχεδιάζει και πραγματοποιεί

·        πάνω από όλα η Ενωμοτία περνάει καλά