Ατομική Πρόοδος

Ατομική Πρόοδος

Τι είναι;

Η Ατομική Πρόοδος είναι ένα σύνολο από προτεινόμενες δραστηριότητες που μπορείς να διαλέξεις ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σου.

Ποια είναι τα στάδια;

Υπόσχεση

Κορυφές

Ποιος;

Όλοι οι Οδηγοί της Ομάδας επιλέγουν και προετοιμάζουν Μονοπάτια και Πτυχία. Μπορείς να παρουσιάσεις τα Μονοπάτια και τα Πτυχία που έχεις προετοιμάσει όταν έχεις δώσει την Υπόσχεσή σου.

Πώς;

Όταν προετοιμάζεις, ένα Μονοπάτι ή ένα Πτυχίο πρέπει να έχεις στο νου σου τα κριτήρια, με τα οποία θα αξιολογηθεί η δουλειά σου. Τα κριτήρια αποφασίζονται στο Συμβούλιο Ομάδας, αλλά είναι επιθυμητό κάθε Μονοπάτι ή Πτυχίο:

  • Να είναι καλοδουλεμένο
  • Να είναι μέσα στο θέμα
  • Να μην είναι συνηθισμένο
  • Να μην είναι πρόχειρο
  • Να έχει φαντασία
Πότε;
  • Η παρουσίαση Μονοπατιών και Πτυχίων γίνεται κατά τη διάρκεια όλης της Οδηγικής χρονιάς ενώ η τελετή Υπόσχεσης γίνεται περίπου δυο φορές μέσα στην χρονιά.
  • Φρόντισε να δηλώσεις στον Ενωμοτάρχη σου τα Μονοπάτια και τα Πτυχία που θέλεις να περάσει, πριν τον Προγραμματισμό Ομάδας κάθε τριμηνίας.

Πού;

Τα Μονοπάτια παρουσιάζονται και αξιολογούνται στο Συμβούλιο Ομάδας. Τα Πτυχία αξιολογούνται από έναν Ειδικό στο θέμα του Πτυχίου που έχεις επιλέξει.