Ενωμοτάρχης & Υπενωμοτάρχης

Ενωμοτάρχης & Υπενωμοτάρχης

Ο Ενωμοτάρχης και Υπενωμοτάρχης    

Κάθε Ενωμοτία έχει τον Ενωμοτάρχη της και τον Υπενωμοτάρχη της. Η  Ομάδα εκλέγει τους Ενωμοτάρχες, οι οποίοι με τη βοήθεια των Υπενωμοταρχών, είναι υπεύθυνοι για τις Ενωμοτίες τους, για αυτόν το χρόνο! Αυτό θα πει πως η Ομάδα αλλά και οι ίδιοι πιστεύουν:

·        ότι μπορούν να αναλάβουν αυτή την ευθύνη

·        ότι μπορούν να συνεργάζονται αρμονικά με τους άλλους

·        ότι είναι συνεπείς και υπεύθυνοι

·        ότι έχουν αρκετές γνώσεις και οδηγικές εμπειρίες

·        ότι θέλουν να μοιράζονται τις ιδέες και το κέφι τους

·        ότι βοηθάνε κι ενθαρρύνουν τους καινούριους

·        ότι είναι φιλικοί και ευγενικοί.

Ο ρόλος τους στην Ενωμοτία είναι:

·        να συντονίζουν τις ενέργειες και τις δραστηριότητές της

·        να στηρίζουν όλους τους Οδηγούς όσο μπορούν σε ό,τι κάνουν

·        να προεδρεύουν στο Συμβούλιο Ενωμοτίας

·        να αντιπροσωπεύουν την Ενωμοτία στο Συμβούλιο Υπευθύνων

·        να βοηθάνε την Ενωμοτία να οργανώνεται

·        να ενημερώνονται για τα Μονοπάτια και τα Πτυχία που σκέπτονται οι Οδηγοί να περάσουν στην Ενωμοτία τους. 

Ως υπεύθυνοι για την Ενωμοτία τους είναι εκεί, δίπλα στα άλλα παιδιά, να τα στηρίξουν, να τα ενημερώσουν, να τα βοηθήσουν αν είναι καινούριοι Οδηγοί.