Ώρα Γωνιάς

Ώρα Γωνιάς

Ώρα γωνιάς

Τι είναι;

Είναι η ώρα που η Ενωμοτία κάνει το δικό της ξεχωριστό πρόγραμμα, μέσα στην συγκέντρωση.

Πόσο διαρκεί;

Συνήθως 25 -30 λεπτά ανάλογα με τις ανάγκες.

Κάθε πότε;

Σε κάθε συγκέντρωση.

Ποιος συμμετέχει;

Ο Ενωμοτάρχης και ο Υπενωμοτάρχης την προετοιμάζουν και συμμετέχει όλη η ενωμοτία.

Τι περιέχει;

 • Συμβούλιο Ενωμοτίας   
 • Στολισμό Γωνιάς
 • Υπευθυνότητες
 • Τεχνικές γνώσεις
 • Εργαστήρια
 • Παιχνίδια
 • Tραγούδια
 • Προετοιμασία Ατομικής Πρόοδου
 • Προετοιμασία συγκέντρωσης και Δραστηριότητας Ενωμοτίας

Πώς;

 • Το περιεχόμενο κάθε Ωρας Γωνιάς καθορίζεται στον προγραμματισμό της Ενωμοτίας στην αρχή κάθε τριμηνίας.
 • Πριν τη συγκέντρωση ο Ενωμοτάρχης και ο Υπενωμοτάρχης ετοιμάζουν το ωρολόγιο πρόγραμμα της Ώρας γωνιάς και υπολογίζουν με ακρίβεια πόσος χρόνος θα διατεθεί για κάθε προγραμματισμένη δραστηριότητα.
 • Παράδειγμα:
  • 4.00 Συμβούλιο Ενωμοτίας (Θέματα: Αξιολόγηση πορείας κάθε υπευθυνότητας, Ανακοινώσεις από το Συμβούλιο Υπευθύνων, Ενημέρωση για την διαδικασία Ατομικής Προόδου).                                         
  • 4.10 Υπευθυνότητες
  • 4.20 Παιχνίδι "Ψείρες"


Συμβούλιο Ενωμοτίας

Τι είναι;

Είναι το όργανο διοίκησης της Ενωμοτίας. Είναι η καρδιά της Ενωμοτίας!

Γιατί;

Γιατί για τη ζωή της Ενωμοτίας, τις ασχολίες, τις δράσεις της, την πρόοδό της αποφασίζουν όλα τα μέλη της.

Ποιοι;

Συμμετέχει όλη η Ενωμοτία.

Πόσο διαρκεί;

Μπορεί να διαρκέσει από 5 -10 λεπτά αλλά και όλη την Ώρα Γωνιάς ανάλογα με τα θέματα που έχει να συζητήσει η Ενωμοτία και τις αποφάσεις που πρέπει ληφθούν.

Πότε;

Σε κάθε Συγκέντρωση στο πλαίσιο της Ώρας Γωνιάς.

Τι περιλαμβάνει;

 •  Προγραμματισμό Ενωμοτίας.
 • Στολισμό Γωνιάς.
 • Προετοιμασία Δραστηριότητας Ενωμοτίας.
 • Υπευθυνότητες: Παρουσίαση των Υπευθυνοτήτων στα μέλη της Ενωμοτίας.
 • Ανάληψη και οργάνωση των Υπευθυνοτήτων από τους Οδηγούς.
 • Θέματα που απασχολούν ένα ή περισσότερα μέλη της Ενωμοτίας.
 • Ενημέρωση για τις αποφάσεις του Συμβουλίου Υπευθύνων.
 • Θέματα που έχουν τεθεί στο Σ.Ο. και για τα οποία πρέπει να αποφασίσει η Ενωμοτία.
 • Αξιολόγηση.
 • Ανταλλαγή απόψεων για όποιο άλλο θέμα απασχολεί την Ενωμοτία.

Πώς;

 • Στο Συμβούλιο Ενωμοτίας προεδρεύει ο Ενωμοτάρχης, που συντονίζει τη συζήτηση και  φροντίζει να γίνεται σεβαστή η γνώμη όλων, να μη ξεφεύγει η συζήτηση από το θέμα και το χρόνο, να μη μονοπωλεί κάποιος τη συζήτηση και να μη δημιουργούνται εντάσεις ή να διατυπώνονται προσωπικές αιχμές.
 • Το Συμβούλιο ξεκινάει με την ανάγνωση των πρακτικών του προηγούμενου Συμβουλίου από το Γραμματέα.
 • Αμέσως μετά διαβάζονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου Ενωμοτίας που ετοιμάζει ο Ενωμοτάρχης και ο Υπενωμοτάρχης με το Γραμματέα.
 • Ο Ενωμοτάρχης δεν επιβάλλεται και δεν καταλήγει σε αποφάσεις που δεν εκφράζουν την πλειοψηφία.
 • Ο Ενωμοτάρχης μιλάει πάντα τελευταίος.
 • Ο Γραμματέας κρατάει πάντοτε πρακτικά.
 • Συμπληρώνεται το παρουσιολόγιο (στο Λεύκωμα) και γίνονται ανακοινώσεις από τον αντίστοιχο Υπεύθυνο.
 • Συγκεντρώνονται οι εισφορές, καταγράφονται στο ταμείο (στο Λεύκωμα) και γίνονται ανακοινώσεις από τον Ταμία.
 • Ακολουθεί η ενημέρωση από τα άλλα μέλη της Ενωμοτίας ανάλογα με τις Υπευθυνότητες που έχει αναλάβει ο καθένας.
 • Τελευταίος κάνει ανακοινώσεις ο Ενωμοτάρχης.
 • Το Συμβούλιο Ενωμοτίας ολοκληρώνεται με τη συζήτηση για τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ρόλος του Ενωμοτάρχη

 • Εισηγείται τα θέματα και συντονίζει τη συζήτηση.
 • Φροντίζει να αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το χρόνο που διαθέτει για το Συμβούλιο Ενωμοτίας.
 • Προτρέπει όλους να εκφράζουν τις απόψεις τους και να συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων.
 • Εκφράζει τελευταίος τη γνώμη του.