Δραστηριότητα Ενωμοτίας

Δραστηριότητα Ενωμοτίας

Δραστηριότητα Ενωμοτίας

Τι είναι; Είναι μια μεγάλη δράση που οργανώνεται και υλοποιείται από την Ενωμοτία για την ίδια την Ενωμοτία. Τα μέλη της Ενωμοτίας μπορούν να επιλέξουν Δραστηριότητα που έχει σχέση με τη Φύση, τις Τέχνες, Εργαστήρια, Προσφορά στο Κοινωνικό Σύνολο, Ψυχαγωγία με οποιοδήποτε θέμα ανάλογα με: τα ενδιαφέροντα, τις επιθυμίες, τις δυνατότητες και το χρόνο που μπορούν να διαθέσουν.

Ποιος συμμετέχει; Η Ενωμοτία με τη συνοδεία ενός Στελέχους.

Πού; Παντού αρκεί το μέρος να είναι ασφαλές

Πότε; Όποτε ορίσει η Ενωμοτία στον Προγραμματισμό της συνήθως 2 με 3 φορές μέσα στη χρονιά.

Πόσο διαρκεί; Συνήθως διαρκεί τουλάχιστον όσο μια συγκέντρωση. 

Πώς;

  1.  Ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες όλων των Οδηγών της Ενωμοτίας θέτουμε το στόχο της Δραστηριότητας δηλαδή τι θέλουμε να πετύχουμε με τη δράση αυτή.
  2. Στη συνέχεια διαλέγουμε το περιεχόμενο της Δραστηριότητας. Μπορεί να έχει σχέση με τη Φύση, τις Τέχνες, την Κοινωνική Προσφορά, την Ψυχαγωγία κ.α.
  3. Επιλέγουμε τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της Δραστηριότητας
  4. Φτιάχνουμε ωρολόγιο προγράμμα το οποίο συνήθως ακολουθεί τη δομή: Άνοιγμα-Δραστηριότητα-Συμβούλιο Ενωμοτίας-Κλείσιμο.
  5. Επιλέγουμε τα υλικά που θα χρειαστούμε και τους ανθρώπους που θα συνεργαστούμε.
  6.  Χωρίζουμε αυτά που έχουν να γίνουν σε όλα τα μέλη της Ενωμοτίας.
  7. Φτιάχνουμε ένα χρονοδιάγραμμα. Ορίζουμε δηλαδή στον προγραμματισμό σε ποια Συμβούλια Ενωμοτίας θα προετοιμάσουμε τη Δραστηριότητα και μέχρι πότε θα πρέπει κάθε Οδηγός να έχει ετοιμάσει αυτό που έχει αναλάβει. Προγραμματίζουμε τη Δραστηριότητα Ενωμοτίας σε ημερομηνία που να μας δίνει αρκετό χρόνο προετοιμασίας.
  8. Πραγματοποιούμε τη Δραστηριότητα Ενωμοτίας.
  9. Αξιολογούμε πώς πήγε και τι θα πρέπει να προσέξουμε την επόμενη φορά.