Προγραμματισμός Ενωμοτίας

Προγραμματισμός Ενωμοτίας

Τι είναι;      

Προγραμματισμός Ενωμοτίας είναι η διαδικασία με την οποία επιλέγουμε τι θα κάνουμε στην Ώρα Γωνιάς κάθε συγκέντρωσης και πότε θα κάνουμε Δραστηριότητα Ενωμοτίας.

Ποιοι συμμετέχουν;

Στον Προγραμματισμό της Ενωμοτίας συμμετέχουν μόνο οι Οδηγοί της Ενωμοτίας.

Πότε;

Στην αρχή  της χρονιάς και στην αρχή κάθε τριμηνίας.

Πώς;

Αφού φτιαχτεί ο προγραμματισμός της Ομάδας κάθε Ενωμοτία:

  • βάζει τους στόχους που θέλει να πετύχει σαν Ενωμοτία.
  • επιλέγει τι θέλει να κάνει στην Ώρα Γωνιάς κάθε συγκέντρωσης
  • επιλέγει πότε θα προετοιμάσει και θα πραγματοποιήσει Δραστηριότητα Ενωμοτίας
  • επιλέγει αν θέλει να προετοιμάσει Συγκεντρώσεις της Ομάδας

Αξιολόγηση

Στο τέλος κάθε τριμηνίας, στο Συμβούλιο Ενωμοτίας, πραγματοποιείται αξιολόγηση του προγράμματος της Ενωμοτίας.

Μικρά μυστικά

  • Σε κάθε τριμηνία, φρόντισε πριν τον προγραμματισμό να δηλώσεις στον Ενωμοτάρχη σου μονοπάτια και πτυχία που θέλεις να περάσεις.
  • Φτιάξτε στη Γωνιά σας ένα πίνακα με τον Προγραμματισμό της Ενωμοτίας για να μπορούν όλοι να θυμούνται τι έχει προγραμμαστιστεί για κάθε συγκέντρωση.