Το Συμβούλιο Ομάδας

Το Συμβούλιο Ομάδας

Τι πρέπει να γνωρίζω σχετικά με το Συμβούλιο Ομάδας

Τί είναι;
Το Συμβούλιο Ομάδας είναι το όργανο διοίκησης μιας Ομάδας ΜO/NO

Στο Συμβούλιο Ομάδας:
• Αποφασίζουμε
• Συντονιζόμαστε
• Αξιολογούμε κάθε δράση, τριμηνία και προσανατολισμό
• Στοχοθετούμε και, αν χρειάζεται, επαναστοχοθετούμε
• Κάνουμε προγραμματισμό
• γίνονται ανακοινώσεις από κάθε υπευθυνότητα ή τις επιτροπές για κάποια επερχόμενη συγκέντρωση
• συζητούνται όλα τα ζητήματα που απασχολούν την Ομάδα.
Ποιοι;
Συμμετέχει το σύνολο των μελών μιας Ομάδας ΜΟ/Πληρώματος ΝΟ (ΜΟ/ΝΟ και Στελέχη).
Πού και πότε;
ΣΟ γίνεται σε κάθε συγκέντρωση, όπου κι αν βρίσκεται η Ομάδα, όποιο και αν είναι το περιεχόμενο της συγκέντρωσης. Πραγματοποιείται στο τέλος κάθε συγκέντρωσης ή δράσης, ώστε να μπορούμε να την αξιολογήσουμε, πριν από το κλείσιμο.
Πόσο;
Η διάρκεια του ΣΟ ποικίλει. Μπορεί να διαρκέσει από 15 λεπτά έως μια ολόκληρη συγκέντρωση (πχ όταν κάνουμε προγραμματισμό, αξιολόγηση τριμηνίας ή συζητείται κάποιο άλλο σημαντικό θέμα). Το μέγεθος, οι ανάγκες της Ομάδας  και τα θέματα προς συζήτηση καθορίζουν τη διάρκεια του. Είναι σημαντικό στο ΣΟ να ακούγονται οι γνώμες όλων, άρα είναι διαφορετικό αν μια ομάδα έχει 10 ή 17 ΜΟ/NO.
Πώς;
Στο Συμβούλιο Ομάδας προεδρεύει κάθε φορά άλλο μέλος της Ομάδας (ΜΟ/NO ή Στέλεχος).      Ο Πρόεδρος του ΣΟ επιλέγεται από το ΣΟ της προηγούμενης συγκέντρωσης.
Ο Πρόεδρος διαμορφώνει, σε συνεργασία με τα Στελέχη, την ημερήσια διάταξη του ΣΟ.
Ο Πρόεδρος συντονίζει τη συζήτηση, φροντίζει να ακουστούν οι γνώμες όλων, να μη ξεφεύγει η συζήτηση από το θέμα και το χρόνο, να μην μονοπωλείται η συζήτηση και να μη δημιουργούνται εντάσεις ή να διατυπώνονται προσωπικές αιχμές. Ο ίδιος δε μιλά διαρκώς, δεν επιβάλλεται και δεν καταλήγει σε αποφάσεις που δεν εκφράζουν την πλειοψηφία.
Πρέπει να τηρείται σειρά ομιλητών και να μη γίνεται αντιπαράθεση, αλλά διάλογος σε πνεύμα αλληλοσεβασμού.
Ο Γραμματέας κρατάει πάντοτε πρακτικά.
Γιατί;
Το Συμβούλιο Ομάδας δίνει τη δυνατότητα να εκφράσουν οι ΜΟ και ΝΟ τη προσωπική τους άποψη, να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να αναπτύξουν και να βελτιώσουν ως ομάδα τις έννοιες της συζήτησης, της κοινής απόφασης, της δημοκρατίας, της αποδοχής και της αξιολόγησης.
Αξιολόγηση:
Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του Συμβουλίου Ομάδας είναι η αξιολόγηση. Η αξιολόγηση γίνεται στο τέλος κάθε οδηγικής  δραστηριότητας. Μας βοηθά να δούμε αν πετύχαμε τους στόχους μας και να θέσουμε νέους.
Αξιολογούμε κάθε ενέργεια, συγκέντρωση, εκδήλωση, δραστηριότητα, εκδρομή, τριμηνία, κατασκήνωση, χρονιά, υπευθυνότητα σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, κρίνοντας τις πράξεις και όχι τα πρόσωπα. Εξετάζουμε τις ενέργειες, που οδήγησαν στο εκάστοτε αποτέλεσμα, ώστε την επόμενη φορά να είμαστε πιο έτοιμοι και να δουλέψουμε καλύτερα.
Αξιολογούμε για να συνειδητοποιήσουμε και να αξιοποιήσουμε τα θετικά στοιχεία κάθε προσπάθειας, για να εντοπίσουμε και να κατανοήσουμε τα λάθη μας.
Αξιολογούμε με ευθύτητα, αντικειμενικότητα, εντιμότητα, ευγένεια και ευαισθησία, με βάση τα κριτήρια που το ίδιο το ΣΟ έχει ορίσει.
Μικρά μυστικά:
• Ένας άπειρος πρόεδρος θα χρειαστεί να εκπαιδευτεί για να είναι αποτελεσματικός.
• Το ΣΟ είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της συγκέντρωσης, συνεπώς είναι απαραίτητο να μη φεύγουν μέλη της Ομάδας νωρίτερα.
• Προσπαθούμε πάντα να μένουμε πιστοί στην ημερήσια διάταξη για να μη φεύγουμε εκτός χρόνου. Εαν δούμε ότι ένα θέμα καταναλώνει πολύ χρόνο χωρίς να οδηγεί πουθενά, μπορούμε να το διακόψουμε και να το συζητήσουμε σε επόμενη συγκέντρωση.
• Όταν αξιολογούμε κάτι τοποθετούνται πρώτα όσοι έχουν δουλέψει για αυτό και στη συνέχεια η υπόλοιπη Ομάδα.