Οι Επιτροπές

Οι Επιτροπές

Τι πρέπει να γνωρίζω σχετικά με τις επιτροπές
Τι είναι;
Μικρές προσωρινές ομάδες δύο έως τεσσάρων άτομων που αναλαμβάνουν την οργάνωση και υλοποίηση μιας δραστηριότητας
Πού και πότε ορίζονται;
Ορίζονται στην αρχή κάθε τριμηνίας κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού .
Ποιοι συμμετέχουν
Σε μία επιτροπή μπορούν να συμμετέχουν:
• Μόνο ΜΟ/ΝΟ (παλιοί και νέοι)
• Στελέχη και ΜΟ/ΝΟ
• Μόνο Στελέχη
Πόσο διαρκούν;
Από την ανάθεση της δραστηριότητας στη συγκέντρωση προγραμματισμού έως την  αξιολόγηση της δράσης στο ΣΟ και την αξιολόγηση  που κάνει η επιτροπή μεταξύ της.
Ποιο είναι το έργο της επιτροπής;
Η οργάνωση, η υλοποίηση και η αξιολόγηση μιας προγραμματισμένης δραστηριότητας.
Πώς δουλεύει μια επιτροπή;
Για να γίνουν οι ιδέες πραγματικότητα, χρειάζεται δουλειά με σύστημα και κέφι από όλους. Τα βήματα δουλειάς μιας επιτροπής είναι τα εξής:
• Προσδιορισμός του στόχου της δράσης: τι θέλουμε να πετύχουμε
• Ανάλυση της δραστηριότητας σε σημεία: τι ακριβώς θα κάνουμε, τι πρέπει να μάθουμε, τι να φροντίσουμε, ποιο είναι το ωρολόγιο της δράσης.
• Χρονοδιάγραμμα: πόσος χρόνος χρειάζεται για το καθετί. Ένας ρεαλιστικός υπολογισμός του απαιτούμενου χρόνου, που θα εξασφαλίσει γοργό ρυθμό προόδου, χωρίς όμως άγχος, είναι απαραίτητος.
• Κατανομή ευθυνών: ποιος θα αναλάβει το καθετί. Είναι σημαντικό όλα τα μέλη της επιτροπής να έχουν μια συγκεκριμένη ευθύνη, ένα ρόλο που να τους ταιριάζει. Έτσι όλοι χαίρονται κάνοντας κάτι που τους αρέσει και η απόδοσή τους είναι μεγαλύτερη, πράγμα που συντελεί στην επιτυχία της δραστηριότητας. Δε ξεχνάμε να ορίσουμε τον υπεύθυνο της επιτροπής που συντονίζει το έργο της, και κρατά ενήμερο το Αρχηγείο της Ομάδας.
• Ενημέρωση της ομάδας: στο ΣΟ κάποιας προηγούμενης συγκέντρωσης είναι πιθανό να χρειάζεται να συζητηθεί η δράση που πρόκειται να πραγματοποιηθεί και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις (πχ αλλαγή διάρκειας ή ώρας συγκέντρωσης) ή να ενημερωθούν τα μέλη της ομάδας για ιδιατερότητες τις συγκέντρωσης (πχ κόστος, εξάρτυση).
• Επιμέρους αξιολογήσεις: στη διάρκεια της προετοιμασίας και σε χρονικά διαστήματα ανάλογα με τις ενότητες της δράσης, μια σύντομη αξιολόγηση δείχνει την πορεία της δουλειάς, ενθαρρύνει τα μέλη της επιτροπής και τους βοηθά να μην επαναλάβουν τα ίδια λάθη. Αξιολογούνται δηλαδή όλα τα παραπάνω βήματα.
• Δράση: είναι η ολοκλήρωση της δραστηριότητας στην Ομάδα.
• Τελική αξιολόγηση στο ΣΟ: η Ομάδα αξιολογεί όλη τη δουλειά, επισημαίνει τα καλά όσο και τα αδύναμα σημεία, βρίσκει τι ουσιαστικό πρόσφερε η όλη δράση στην Ομάδα γενικά και στο κάθε άτομο χωριστά, τι απήχηση είχε στο ευρύτερο σύνολο.
• Τελική αξιολόγηση της επιτροπής: τέλος, τα μέλη της επιτροπής αξιολογούν την πορεία της δουλειάς, τον καταμερισμό ευθυνών και ρόλων, την αποτελεσματικότητά (κατά πόσο ο καθένας έφερε εις πέρας το κομμάτι που είχε αναλάβει), τη συνεργασία μεταξύ τους, το αποτέλεσμα της δράσης.
Σε μεγαλύτερες δράσεις (πχ. Εκδρομή) μπορούν να οριστούν περισσότερες από μία επιτροπές.
Γιατί υπάρχουν;
Οι επιτροπές είναι καθοριστικές για την αποτελεσματική λειτουργία της Ομάδας.  Ακόμα, η δουλειά σε επιτροπή συντελεί στην προσωπική ανάπτυξη κάθε ΜΟ/ΝΟ, δίνοντας ευκαιρίες και δυνατότητες για:
• Συνεργασία μεταξύ των μελών της επιτροπής
• Συνεργασία με άλλες επιτροπές για την ίδια δραστηριότητα
• Συνεργασία με τους υπευθύνους Ομάδας (υλικού, ταμείου, εστίας, παιχνιδιού κ.α.)
• Έκφραση
• Πειραματισμός
• Ανάληψη ευθυνών και πρωτοβουλιών
• Ατομική πρόοδος
• Πρόκληση

Τι πρέπει να γνωρίζω σχετικά με τη συγκέντρωση
Τι είναι η συγκέντρωση;
• Εβδομαδιαία συνάντηση Ομάδας που συνήθως διαρκεί δύο ώρες
Ποιος συμμετέχει;
• Όλη η Ομάδα
Πού γίνονται οι συγκεντρώσεις;
• Eντός εστίας
• Εκτός εστίας
Ποιά είναι η δομή μιας συγκέντρωσης;
Άνοιγμα (5’ έως 10’)
Μία μικρής διάρκειας εισαγωγή, που βάζει την Ομάδα στην ατμόσφαιρα για το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Πχ. παιχνίδι, τραγούδι, σκέψη, ποίημα, κρυπτόλεξο, (γρίφος ), κλπ.
Κύριο μέρος (70’ έως 85’)
(περιλαμβάνει οτιδήποτε έχει αποφασίσει η ομάδα)
• Εργαστήριο (χειροτεχνίας, δεξιοτεχνίας, κατασκευών, εποχιακά)
• Μεγάλο Παιχνίδι (πόλης, φύσης, κεντρικής ιδέας)
• Προγραμματισμός
• Αφιερώματα σε καλλιτέχνες ή συγγραφείς
• Επίσκεψη ειδικών προσκεκλημένων για συζήτηση ή κοινή εργασία
• Εορταστικές εκδηλώσεις
• Επισκέψεις σε επαγγελματικούς χώρους, κινηματογράφο, θέατρο κ.α.
• Επίσκεψη σε μουσεία, αίθουσες τέχνης
• Παρακολούθηση συναυλιών
• Παιχνίδι, τραγούδι, ψυχαγωγία
• Συνεργασία με άλλες οργανώσεις νέων
• Συμμετοχή και προσφορά σε εκδηλώσεις άλλων φορέων
• Περιπάτοι στη φύση
• Εκδηλώσεις για τη χρηματοδότηση της Ομάδας
• Γνωριμία με ενδιαφέρουσες δραστηριότητες (αναρρίχηση, πέρασμα φαραγγιού, ποδήλατο βουνού, κανό, καγιάκ, σερφ, μοντελισμό, παρατήρηση διαστήματος και άλλες)
• Οδηγικές δραστηριότητες που προτείνονται από τον Κλάδο, το Τοπικό Τμήμα ή την Περιφέρεια
• Ό,τι άλλο μπορεί να ενδιαφέρει όλη την Ομάδα, αρκεί να έχει συναποφασιστεί
Παιχνίδι - Τραγούδι (5’ έως 15’):
Μπορούν να ενταχθούν στο άνοιγμα, το κύριο μέρος, το ΣΟ και το κλείσιμο, αλλά και να εποτελέσουν ένα μικρό, αναξέρτητο κομμάτι της συγκέντρωσης, για:
• Αλλαγή ενότητας - κλίματος
• ξεκούραση
• «ζέσταμα»
• διασκέδαση
Συμβούλιο Ομάδας (15’ έως 20’):
Προγραμματίζει, ανακοινώνει, ορίζει,επιλέγει, ελέγχει, αξιολογεί.
• βασικό όργανο λήψης αποφάσεων στην Ομάδα των ΜΟ/ΝΟ
• αναπόσπαστο κομμάτι κάθε οδηγικής δραστηριότητας
• προεδρεύει κάθε φορά κάποιο άλλο μέλος της Ομάδας
Κλείσιμο (5’)
Ένας τρόπος να μας μείνει μια ευχάριστη ανάμνηση από την συγκέντρωση. Ήσυχο ή ζωηρό, σχετικό με την συγκέντρωση, ή με την επικαιρότητα, κλπ.

Μικρά μυστικά:
• Κάθε επιτροπή καλό είναι να αρχίζει τη δουλειά της τουλάχιστον τρεις εβδομαδες πριν την προγραμματισμένη δράση, ώστε τα μέλη της να μπορούν να κάνουν ανακοινώσεις στο Συμβούλιο Ομάδας της προηγούμενης από την προγραμματισμένη δράση συγκέντρωση.