Οι Υπευθυνότητες

Οι Υπευθυνότητες

Τι πρέπει να γνωρίζω σχετικά με τις Υπευθυνότητες

Τι είναι;
Οι Υπευθυνότητες είναι αρμοδιότητες συγκεκριμένου περιεχομένου που αναλαμβάνουν οι ΜΟ/ΝΟ κάθε Οδηγική χρονιά.
Πότε ορίζονται;
Ορίζονται στην αρχή της χρονιάς.
Πού ορίζονται;
Σε ειδική συγκέντρωση στην αρχή της χρονιάς, στα πλαίσια του ΣΟ.
Πόσο διαρκούν;
Η διάρκειά τους μπορεί να είναι από 6 μήνες έως 1 χρόνο, απόφαση που λαμβάνεται στο ΣΟ.
Ποιες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της ομάδας;
Κάποιες από τις Υπευθυνότητες, όπως αυτές του Γραμματέα, Ταμία, Φαρμακείου, Εστίας, Υλικού,  Προόδου,  είναι απαραίτητες και πρέπει να υπάρχουν σε κάθε Ομάδα. Υπάρχουν βέβαια και άλλες που είναι θέμα του ΣΟ  αν θα λειτουργήσουν (πχ Βιβλιοθήκης, Λευκώματος κλπ). Μια Ομάδα μπορεί να επινοήσει, αν το επιθυμεί, και δικές της Υπευθυνότητες, αφού όμως έχει καλύψει τις βασικές. Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο κάθε ΜΟ να αναλάβει Υπευθυνότητα.
Πότε δουλεύονται;
Οι Υπευθυνότητες δουλεύονται από τους Υπεύθυνους πριν ή μετά τη συγκέντρωση, στον ελεύθερο χρόνο τους, ανάλογα με τις δυνατότητές τους (μετά από συνεννόηση με το Αρχηγείο σε περίπτωση που επιθυμούν να δουλέψουν στην Εστία). Εάν το ΣΟ το κρίνει σκόπιμο μπορεί να αφιερωθεί τμήμα κάποιων συγκεντρώσεων ή ακόμα και ολόκληρη συγκέντρωση στην ενασχόληση των ΜΟ/ΝΟ με τις Υπευθυνότητές τους (καλό είναι βέβαια αυτό να μη συμβαίνει πάνω από μια φορά σε κάθε τριμηνία).
Ποια είναι η σημασία τους;
Η σημασία της Υπευθυνότητας είναι μεγάλη και για το άτομο το οποίο την αναλαμβάνει, αλλά και για την ίδια την Ομάδα.
Ο ΜΟ/ΝΟ που θα αναλάβει μια Υπευθυνότητα:
• αποκτά συγκεκριμένο, γνωστό σε όλους ρόλο, ο οποίος καθορίζει και την πορεία και την πρόοδο της Ομάδας του
• Ο τρόπος δουλειάς του επηρεάζει άμεσα την Ομάδα
• έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί και να αξιολογείται για αυτό που κάνει.
Αποκτούν όλοι λοιπόν την εμπειρία της συνυπευθυνότητας και μοιράζονται ευθύνες. Υπάρχει αρμονική συνεργασία, καταμερισμός εργασίας και τελικά σωστή λειτουργία της Ομάδας.
Μικρά μυστικά:
• Αν παρατηρήσουμε ότι κάποιες υπευθυνότητες δεν λειτουργούν σωστά είναι δυνατόν να προτείνουμε αλλαγές και πριν από το πέρας του εξαμήνου ή του έτους. Είναι πιθανό κάποιος ΜΟ/ΝΟ να καταλάβει στην πορεία ότι δεν του αρέσει η υπευθυνότητά του ή ότι δεν έχει τον απαραίτητο χρόνο για να είναι αποτελεσματικός. Πρέπει να είμαστε ευέλικτοι. Σημασία έχει οι ΜΟ/ΝΟ να είναι χαρούμενοι με αυτό που αναλαμβάνουν και όχι να νιώθουν πως “εξετάζονται” όπως στο σχολείο.
Οι βασικές Υπευθυνότητες σε μια Ομάδα ΜΟ/ΝΟ είναι:
Πρόεδρος (αλλάζει σε κάθε συγκέντρωση)
Ετοιμάζει μαζί με τα Στελέχη της Ομάδας την ημερήσια διάταξη του ΣΟ. Συντονίζει τη συζήτηση και φροντίζει ώστε να ακουστούν οι γνώμες όλων, αλλά και να μην ξεφεύγει η συζήτηση από το θέμα και από το χρόνο, να μην μονοπωλείται η συζήτηση και να μη δημιουργούνται εντάσεις ή να διατυπώνονται προσωπικές αιχμές. Ο ίδιος δεν μιλά διαρκώς, δεν επιβάλλεται, και δεν καταλήγει σε αποφάσεις που δεν εκφράζουν την πλειοψηφία. (βλ. και Συμβούλιο Ομάδας)
Γραμματέας
Ο Γραμματέας κρατάει πάντοτε πρακτικά και καταγράφει τους παρόντες (αυτός είναι και ένας τρόπος να κρατάμε παρουσίες χωρίς τη χρήση απουσιολογίου, που συνδέεται συχνά με αυτό του σχολείου και θεωρείται καταπιεστικός). Στην αρχή κάθε συμβουλίου διαβάζει (επιγραμματικά) τα πρακτικά  του προηγουμένου. Τα πρακτικά τα καταγράφει σε ειδικό τετράδιο, το οποίο μένει στην Ομάδα. Καλό είναι Γραμματέας να αναλαμβάνει ΜΟ/ΝΟ που είναι ενεργό μέλος της ομάδας, ενώ αν υπάρχει δυνατότητα,  μπορεί να οριστεί και ένας αναπληρωματικός σε περίπτωση απουσίας του.
Ταμίας
Κρατάει το ταμείο της Ομάδας, μαζεύει τις συνδρομές των ΜΟ/NO όποτε αυτό έχει οριστεί από το ΣΟ (κάθε εβδομάδα ή κάθε μήνα). Εισπράττει την ετήσια συνδρομή τους για την έκδοση ταυτότητας κλπ, ενώ πληρώνει για όλα τα έξοδα της Ομάδας κρατώντας πάντοτε αποδείξεις. Ενημερώνει το ΣΟ για την κατάσταση του ταμείου, προτείνει τρόπους για τον εμπλουτισμό του και τηρεί με σχολαστική τάξη το βιβλίο ταμείου και τον φάκελο αποδείξεων. Υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος που κρατάμε ένα ταμείο (βλ. Κλειδί/Εξάντα). . Αν ο Ταμίας είναι ΜΟ/NO, πρέπει να είναι από τα ενεργά μέλη της Ομάδας. Την τελική ευθύνη για το Ταμείο την έχει πάντοτε ο Αρχηγός της Ομάδας, ο οποίος συνεργάζεται στενά με τον Ταμία του Τοπικού Τμήματος.


Εστίας
Φροντίζει για την καθαριότητα και την καλή κατάσταση της εστίας, καθώς και για την ασφάλειά της. Προτείνει τρόπους για διακόσμησή της και την ανανέωσή της. Τηρεί πρόγραμμα καθαριότητας, στο οποίο συμμετέχουν όλοι. Φροντίζει για την αγορά των απαραιτήτων για την λειτουργία της Εστίας και έτσι συνεργάζεται στενά με τον ταμία. Επίσης, αν οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες, συνεργάζεται (αφού ενημερώσει το Αρχηγείο) και με τον υπεύθυνο Εστίας του Τοπικού Συμβουλίου.
Υλικού
Φροντίζει για την αγορά, ανανέωση, τακτοποίηση και συντήρηση του υλικού της Ομάδας. Αυτό μπορεί να είναι λειτουργικό (είδη καθαριότητας κλπ), προγραμματικό (χαρτικά, υλικό παιχνιδιών κλπ), κατασκηνωτικό κλπ. Σε περιπτώσεις που ο αριθμός των μελών της Ομάδας μας το επιτρέπει, μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι υπεύθυνοι Υλικού, χωρισμένοι μάλιστα σε είδη υλικού.
Φαρμακείου
Ξέρει Α’ Βοήθειες. Φροντίζει να είναι το φαρμακείο πάντα συμπληρωμένο, ανανεωμένο (ελέγχει τις ημερομηνίες λήξης φαρμάκων) και το παίρνει μαζί του στις δράσεις εκτός Εστίας.
Πίνακα Ανακοινώσεων
Φροντίζει να ενημερώνει τον Πίνακα Ανακοινώσεων με όλα τα ενδιαφέροντα νέα, όπως ταξίδια, διαγωνισμούς, ενδιαφέροντα άρθρα κλπ. Εδώ μπορεί να τοποθετηθεί ο Προγραμματισμός της Ομάδας, το πρόγραμμα καθαριότητας καθώς και οι στόχοι χρονιάς, αν δεν έχουν αναρτηθεί ως ξεχωριστοί πίνακες κάπου αλλού.
Προόδου
Παρακινεί τους ΜΟ/ΝΟ να κάνουν Προσανατολισμούς και Ειδικεύσεις και κρατάει πρακτικά για την πρόοδο κάθε ΜΟ/ΝΟ ξεχωριστά. Προτείνει συγκεκριμένες δράσεις βάσει και των επιθυμιών της Ομάδας, ώστε να συνδυάζεται όποτε είναι δυνατόν η Ατομική Πρόοδος των μελών της Ομάδας με τις δράσεις που έχουν επιλεγεί. Θυμίζει πάντα το πόσο αναγκαίο είναι να λαμβάνονται υπόψη οι Προσανατολισμοί όλων στο προγραμματισμό, ειδικά αν η ομάδα είναι πολυπληθής.
Αρχείου Ομάδας
Αρχειοθετεί σε συνεργασία με το Γραμματέα και το Αρχηγείο, τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα, έντυπα, υλικό εκδηλώσεων ή κατασκηνώσεων κλπ. Εάν δεν υπάρχει Υπευθυνότητα νέων μελών, κρατάει και αρχείο με τις αιτήσεις εγγραφής όλων των μελών της Ομάδας.
Βιβλιοθήκης
Φροντίζει για την τακτοποίηση και ανανέωση της βιβλιοθήκης, προτείνει και φροντίζει για την πιθανή δημιουργία δανειστικής βιβλιοθήκης. Τηρεί βιβλίο βιβλιοθήκης και προτείνει την αγορά συγκεκριμένων εντύπων. Φροντίζει να υπάρχουν και οι αντίστοιχες εκδόσεις του ΣΕΟ.
Λευκώματος – Ημερολογίου
Αγοράζει το κατάλληλο τετράδιο και φροντίζει αυτό να ενημερώνεται με φωτογραφίες, κείμενα, σκίτσα που θα θυμίζουν τις συγκεντρώσεις και τις «μεγάλες στιγμές» της Ομάδας: τελετές, εκδρομές, εκδηλώσεις κλπ. Μπορεί να φροντίζει κάθε φορά να το γράφει και κάποιο άλλο μέλος της Ομάδας.
Φωτογραφίας
Φροντίζει να καλύπτει φωτογραφικά τις εκδηλώσεις της Ομάδας και να διατηρεί σχετικό άλμπουμ, δημιουργώντας έτσι το φωτογραφικό αρχείο της ομάδας.
Δημοσίων Σχέσεων
Θυμίζει στην Ομάδα τις κοινωνικές της υποχρεώσεις: ευχές, ευχαριστήρια, προσκλήσεις σε γιορτές ή εκδηλώσεις της ομάδας. Προτείνει επαφές με άλλες ομάδες ΜΟ/ΝΟ ή με τους άλλους Κλάδους. Εξετάζει τις δυνατότητες συνεργασίας με άλλες οργανώσεις νεότητας ή Ιδρύματα. Ετοιμάζει δημοσιεύματα ή δελτία τύπου που αφορούν δράσεις της ομάδας σε συνεργασία πάντα με το Αρχηγείο και τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων του Τοπικού Συμβουλίου.
Διεθνών Σχέσεων
Φροντίζει να ενημερώνεται από το ΣΕΟ για τα γεγονότα του Παγκόσμιου Οδηγισμού, για πιθανές κατασκηνώσεις εξωτερικού, σεμινάρια κλπ. Διοργανώνει μαζί με άλλους τον εορτασμό της Ημέρας Σκέψεως. Ενημερώνει για το Διεθνές Γραμματοκιβώτιο. Συνεργάζεται με το Αρχηγείο και τον Υπεύθυνο Διεθνών Σχέσεων του Τοπικού Τμήματος.
Υπεύθυνος Ιστοσελίδας
Κατασκευάζει, αν δεν υπάρχει ήδη, ιστοσελίδα και/ή blog και/ή  facebook group για την ομάδα του με βάση αυτά που ορίζονται από το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων την εκάστοτε χρονική περίοδο. Φροντίζει να τη κρατά ενημερωμένη με νέα της ομάδας (δράσεις, φωτογραφίες, προγραμματισμός, μηνύματα κ.α.), ανακοινώσεις μέσω διαδικτύου για τους ΜΟ κλπ.